Splendid

Lefolyótisztító gél 1000 ml

A dugulás mindig váratlanul, a lehető legrosszabbkor jön. A Splendid lefolyócső-tisztító gél gyorsan, hatékonyan és tartósan elhárítja a problémát. 1000 ml

(648/2004/EK):, Kevesebb, mint 5%: nem ionos felületaktív anyag, anionos felületaktív anyag, klóralapú fehérítőszer
Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös (30°C alatt) vagy légkondicionált, mosható padlózatú helyiségben, hőforrástól távol. Élelmiszerrel együtt nem tárolható.
Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Nátriumhipokloritot, Tetradecil-dimetilaminoxidot tartalmaz. VESZÉLY. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a gőzök belélegzését. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
Használati utasítás - kérjük pontosan tartsa be! 1. Nyissa ki a gyermekbiztos zárat a kupakon jelölt módon. 2. A dugulás mértékétől függően óvatosan öntsön kb. 200 ml gélt (flakon 1/5 része) a lefolyóba. Zárja vissza a flakont hallható kattanásig. 3. Hagyja a gélt legalább 30 percig hatni a nyitott lefolyóban, erős dugulás esetén egész éjszakán át. 4. Meleg vízzel öblítse át alaposan a lefolyót. Fontos! Nem használható WC-ben történő dugulás elhárítására, alumínium és aranyozott szerelvényekkel a gél nem érintkezhet! Véletlen érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel.

Az alábbi termékek tájékoztató jelleggel megjelenítésre kerülő bemutató termékek, jelen honlapon keresztül nem lehet megvásárolni azokat. A megvásárolható termékeket és azok aktuális fogyasztói árait kérjük, keresd az egyes áruházakban.

A terméket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzuk!